Com connectar grups electrògens?

Per a connectar grups electrògens es requereix d’un electricista qualificat pel fet que es tracta d’un procés perillós per a les persones que no estan acostumades a operar amb materials elèctrics. Els grups electrògens es connecten a la xarxa domèstica a través d’un commutador de transferència, que és un panell connectat al sistema de distribució elèctric que permet l’ús del grup electrogen. Les especificacions sobre el mètode de connexió a emprar, està establertes en el manual d’instruccions que incorporen tots els models de grups electrògens i que ha de ser llegit pel tècnic abans de connectar l’aparell.

Com instal·lar grups electrògens?

Abans de procedir a instal·lar grups electrògens, s’han de tenir en compte una sèrie d’aspectes:

  • Ubicació – El grup electrogen ha d’instal·lar-se en un lloc de fàcil accés i il·luminat per facilitar les tasques de manteniment.
  • Muntatge- Els grups electrògens s’han de muntar sobre superfícies anivellades, utilitzant suports antivibratoris si cal.
  • Ventilació i refrigeració – El dispositiu ha de comptar amb suficient ventilació per mantenir-se refrigerat i eliminar l’excés de calor originat per la combustió del motor.
  • Tipus de fixació – Aquest ha de ser prou ferm com suportar el pes de l’equip i esforços produïts pel mateix.

Com reparar grups electrògens?

Per reparar grups electrògens es necessita contactar amb tècnics especialitzats que coneguin el funcionament de la marca en qüestió. Aquests procediran desconnectar l’aparell de l’alimentació abans de realitzar qualsevol inspecció, una mesura preventiva per evitar possibles accidents, i efectuaran totes les comprovacions que considerin oportunes per establir la causa de l’avaria i solucionar-la ràpidament. en el cas que necessiti de recanvis o reemplaçaments, és molt important verificar que es tractin de peces compatibles amb el nostre grup electrogen, ja en cas contrari podríem ocasionar danys irreparables en el nostre dispositiu.

Com triar grups electrògens?

Si no saps com triar grups electrògens, el nostre expert equip d’assessors en grups electrògens t’ajudaran en tot el procés prestant atenció a factors com:

  • La demanda energètica – La quantitat de potència que haurà de tenir el teu grup electrogen per satisfer els requeriments energètics dels teus aparells elèctrics.
  • L’ús – Si vas a emprar el grup electrogen de manera contínua o com a dispositiu d’emergència en cas que es produeixi una fallada en la xarxa elèctrica principal.
  • Prestacions – Depenent de les característiques de la teva feina, pots voler un grup electrogen silenciós, que no emeti gairebé soroll, un portàtil, per ser fàcilment traslladat d’un lloc a un altre, o que inclogui la tecnologia Inverter, per protegir als teus aparells electrònics d’un possible canvi en l’ona sinusoïdal.
Scroll al inicio